Ogłoszenie o rozpoczęciu likwidacji Stowarzyszenia

admin - 26 stycznia, 2021 - Uncategorized /

Podaje się do publicznej informacji, że uchwałą z dnia 30 listopada 2020 roku podjętą przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Nowa Opera Eksperymentalna (KRS 0000832170) podjęto decyzję o rozwiązaniu Stowarzyszenia i otwarciu jego likwidacji.

Informacja o otwarciu likwidacji została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego POZNAŃ- NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO z dnia 21.01.2021 roku, sygnatura akt: PO.VIII NS-REJ.KRS/30356/20/337.

Likwidatorami Stowarzyszenia zostali Krzysztof Cicheński oraz Julia Kosek.

Likwidatorzy stwierdzają, że według ich wiedzy Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań finansowych.

Z uwagi na powyższe, likwidator wzywa ewentualnych wierzycieli Stowarzyszenia, aby w terminie do dnia 16.02.2021 roku zgłosili swoje wierzytelności na adres korespondencyjny Stowarzyszenia podany poniżej tj. Stowarzyszenie Nowa Opera Eksperymentalna, ul. Mylna 25/33, 60-856 Poznań.Dane kontaktoweOgłoszeniodawca:Stowarzyszenie Nowa Opera EksperymentalnaStrona internetowa:http://www.nowaoperaeksperymentalna.plE-mail:sekretariat@nowaoperaeksperymentalna.pl

https://ogloszenia.ngo.pl/340801-likwidacja-stowarzyszenia-nowa-opera-eksperymentalna.html