Ogłoszenie o rozpoczęciu likwidacji Stowarzyszenia 26 stycznia, 2021

Podaje się do publicznej informacji, że uchwałą z dnia 30 listopada 2020 roku podjętą przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Nowa Opera Eksperymentalna (KRS 0000832170) podjęto decyzję o rozwiązaniu Stowarzyszenia i otwarciu jego likwidacji. Informacja o otwarciu likwidacji została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego POZNAŃ- NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ […]

Cele statutowe stowarzyszenia Nowa Opera Eksperymentalna 28 czerwca, 2020

Do najważniejszych celów, zamieszczonych w statucie organizacji należą: 1. Tworzenie nowatorskich projektów artystycznych (zwłaszcza operowych). 2. Upowszechnianie kultury i sztuki (zwłaszcza opery współczesnej) w kraju i za granicą. 3. Wspieranie i integracja artystów związanych z kulturą i sztuką (zwłaszcza operą współczesną) w kraju i za granicą. 4. Organizacja wydarzeń artystycznych i naukowych. 5. Promocja aktywnego […]