Cele statutowe stowarzyszenia Nowa Opera Eksperymentalna 28 czerwca, 2020

Do najważniejszych celów, zamieszczonych w statucie organizacji należą: 1. Tworzenie nowatorskich projektów artystycznych (zwłaszcza operowych). 2. Upowszechnianie kultury i sztuki (zwłaszcza opery współczesnej) w kraju i za granicą. 3. Wspieranie i integracja artystów związanych z kulturą i sztuką (zwłaszcza operą współczesną) w kraju i za granicą. 4. Organizacja wydarzeń artystycznych i naukowych. 5. Promocja aktywnego […]